FAQ

Wat is (onroerende) leasing nu eigenlijk?

Leasing is een alternatieve investeringsvorm waarbij een leasinggever materiële vaste activa (bv. een auto of een machine) aankoopt op instructies van de leasingnemer, en met het oog op het ter beschikking stellen ervan aan de leasingnemer (enkel vennootschappen). In ruil voor de ter beschikking stelling betaalt de leasingnemer een periodieke vergoeding, soms met inbegrip van een vergoeding voor bijkomende diensten. Op het einde van de leasingperiode beschikt de leasingnemer over een aankoopoptie. Bij onroerende leasing werkt het net op die manier, behalve dan dat er bijna altijd gewerkt wordt met een opstal- of erfpachtrecht in plaats van een volle eigendomsoverdracht.

Wat is het verschil tussen een krediet van de bank en een onroerende leasing?

Een krediet en een leasing zijn moeilijk te vergelijken. Een bank kijkt eerder naar de kwaliteit van de klant en meer en meer ook naar de sector. Een onroerende leasingmaatschappij kijkt eerder naar het onroerend goed: is het gebouw polyvalent en goed gelegen? Dit zorgt ervoor dat een leasingmaatschappij veel verder kan gaan qua financieringsparameters. Een krediet voor een onroerend goed krijg je op 10 of op 15 jaar, een leasing daarentegen krijg je steeds op 15 jaar, met de mogelijkheid om de aankoopoptie (gelijk aan de restwaarde) van 20-30% terug te spreiden over maximaal 5 jaar. Zo kan je veel langer financieren (15+5jaar), met lagere aflossingen als gevolg. Voor kwalitatieve gebouwen kan je doorgaans ook meer financiering opnemen dan bij een klassiek krediet, zo hou je werkkapitaal vrij voor de groei van uw zaak. Daarnaast zijn er een aantal specifieke leasingvoordelen die u kan terugvinden op deze website (Leasing, meer dan een financiering).

Wat is het verschil tussen huren en leasen?

Met huren word je geen eigenaar, met leasen wel. Een van de basisvoorwaarden van leasing is de mogelijkheid om het goed na de leasing aan te kopen aan vooraf vastgestelde waarde, zo bouw je met je huren het kapitaal van de financiering af en ben je op het einde nog steeds vrij om te kiezen. Dit betekent ook dat als je bijvoorbeeld na 5 jaar leasen het contract wil overdragen je hiervoor van de overnemer een vergoeding kan vragen (je bent ondertussen immers 5 jaar dichter bij de aankoopoptie), de jaren dat je reeds betaald hebt zijn dus nooit verloren. Daarnaast kan een leasing buiten de balans genomen worden en geboekt worden zoals een huur, men spreekt dan van een off balance leasing. Dit kan om een aantal concrete redenen zeer interessant zijn. Samengevat combineert een onroerende leasing de voordelen van een krediet met de voordelen van huren.

Ik krijg gemakkelijk een krediet van de bank, waarom zou ik voor een onroerende leasing kiezen?

Naast het off balance aspect, is het interessant te werken met een leasing om u zo flexibel op te zetten met uw onroerend goed in de vennootschap. Het kost in een klassieke opzet altijd veel geld als dit onroerend goed moet verplaatst of verkocht worden: u betaalt 25% meerwaardebelasting, BTW-herziening, een wederbeleggingsvergoeding, 10% of 12,5% registratierechten en u betaalt nog eens 30% dividendbelasting als u het restbedrag naar uzelf wenst uit te keren. Wat bedoeld was als een spaarpot voor de oude dag, ziet u bij een verkoop van uw onroerend voor een groot deel verloren gaan. Daarnaast leven we in een wereld waar alles zeer snel kan veranderen, waardoor u opeens anders moet gaan denken over uw vastgoed. Door te kiezen voor een leasing, kiest u voor ‘onroerende flexibiliteit’ gedurende 15 jaar: bijvoorbeeld als uw gebouw te klein of te groot wordt, bij overnames, successie of bij verkoop. Lease Estate bekijkt voor u de beste opzet.

Hoe kan onroerende leasing een sterke oplossing zijn in een periode van recessie?

In de goede tijden maken de bedrijven winst en kan een buffer aangelegd worden voor moeilijkere periodes. Soms is deze buffer niet aanwezig of onvoldoende. De meeste bedrijven dienen immers te investeren om mee te zijn met de evoluties en zo sterk te staan in hun markt. In een periode van recessie of crisis zijn veel bedrijven op zoek naar een financiering van werkkapitaal om zo een moeilijkere periode te overbruggen. Indien uw bedrijf al een tijdje vastgoed bezit, en de lening werd al voor een groot stuk terugbetaald, dan kunnen er via een onroerende leasing veel liquide middelen gecreëerd worden. Zo ontstaat een stevige basis van werkkapitaal, een bijkomende buffer ofzelfs middelen om een overname te bewerkstelligen. Het voordeel is dat de leasing over een lange periode (15+ 5jaar) terugbetaald wordt. En niet zelden wordt er op het zelfde moment een balansoptimalisatie en een herlocalisatie van uw vastgoed in een immobiliënvennootschap uitgevoerd.