By

admin
Voor veel bedrijven is er een onzekere periode aangebroken en het is nog onduidelijk wanneer de activiteiten met volle vitesse zullen hervat worden. Uiteraard heeft deze uitzonderlijke periode een enorme impact op de buffers van de KMO’s. De recente maatregelen van de overheid kunnen wat soelaas brengen, maar in sommige gevallen zal dit onvoldoende blijken...
Read More
Leasing is een wijd verspreide financieringsverrichting. Klassiek betreft het een bouwproject waarbij de leasingnemer een gebouw laat oprichten door een leasingmaatschappij, het vervolgens huurt van de leasingmaatschappij en een optie krijgt om het gebouw na afloop te kopen van de leasingmaatschappij. Kenmerkend is evenwel dat de huurprijzen dermate worden berekend dat zij niet louter dienen als...
Read More