Lease Estate blaast in tijden van crisis een nieuwe wind in het financierings-landschap

Banken die na de crisis sinds 2008 geholpen werden door de overheden, dienen nu klaar te staan voor de ondernemers. De oplossing van de overheid en de banken met uitstel tot betaling voor de kredieten biedt soelaas, maar wat na deze periode? Zullen de banken de kredieten willen herschikken voor een langere periode?

Onroerende leasing voorziet de ondernemers een op maat gemaakte oplossing op langere termijn.

Wat is onroerende leasing precies?

Onroerende leasing voor ondernemingen is een uitstekende manier om uw onroerend goed in uw vennootschap te herfinancieren. Daarnaast is leasing ook mogelijk bij de aankoop van een bedrijfsgebouw of een nieuwbouw. Lease Estate, als leasinggever, koopt een tijdelijk gebruiksrecht op het vastgoed, en verhuurt/leaset dit terug aan het bedrijf. Op het einde van het contract kan het bedrijf het goed dan terug aankopen aan een voorafbepaalde optie.

Onroerende leasing is vooral nuttig voor de bedrijven die vandaag over onvoldoende buffer en werkkapitaal beschikken om een moeilijkere periode te overbruggen.

Deze vorm van financieren staat in theorie open voor alle ondernemingen, maar wordt in de praktijk vaak “gereserveerd” voor de  grote ondernemingen. Alleen zij voldoen aan de strikte parameters en policy’s van de vier huidige onroerende leasingmaatschappijen en de gelieerde banken. Start-ups, scale ups en KMO’s worden vaak de dienst ontzegd, terwijl net die ondernemingen vandaag het meest baat hebben bij een onroerende leasing oplossing.

Onroerende leasing als slimme financiering

Is een uitstel van betaling van 6 maanden voldoende? We verwachten jammer genoeg dat de impact van het Corona-virus een nasleep zal kennen voor een veel langere periode. De vraag is of de banken zich bereid zullen tonen om ook de langlopende kredieten structureel te herzien, zodat de algehele aflossingslast van de ondernemingen lager en gezonder komt te liggen. Voor sommige bedrijven zullen de banken er voor open staan, voor andere bedrijven helaas niet.

Een herfinanciering van het vastgoed in uw onderneming via onroerende leasing, geeft u vandaag de financiële ruimte die u nodig heeft:

  • kortlopende kredieten kunnen ineens terugbetaald kunnen worden;
  • er ontstaat een extra buffer en werkkapitaal wordt vrijgemaakt;
  • u krijgt een nieuwe financiering op minstens 15 jaar, met balansoptimalisaties;
  • u blijft eigenaar van het onroerend goed;
  • als innovatieve leasingmaatschappij schakelt Lease Estate snel: binnen de 2 weken een bindend voorstel.

De bestuurders van Lease Estate,
David, Maxime en Thomas
www.lease-estate.com